حوزه های پذیرش ایده

توسط |2019-10-30T16:43:35+03:30اکتبر 1st, 2019|Articles|

حوزه های مورد حمایت در بخش سرمایه گذاری با توجه به اهمیت سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های معدن و مشخص شدن نقاط کلیدی این صنعت حوزه های زیر جهت پذیرش ایده های نوآورانه شما و سرمایه گذاری مشترک اعلام می گردد. حوزه اکتشاف معدن بهبود فرایندهای اکتشاف