Honored

نمایشگاه کانمین 2019

توسط |2019-10-30T16:07:17+03:30اکتبر 1st, 2019|Articles|

نوآوری بستری است که پایان ندارد با توجه به تصمیم هیات مدیره کافه معدن ، حضور در نمایشگاه کانمین 2019 قطعی شد. در این خصوص مجموعه کافه معدن درکنار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ، در سالن 10 و 11 غرفه f17 حضور خواهد داشت. در این نمایشگاه ، کافه معدن دو حوزه

حوزه های پذیرش ایده

توسط |2019-10-30T16:43:35+03:30اکتبر 1st, 2019|Articles|

حوزه های مورد حمایت در بخش سرمایه گذاری با توجه به اهمیت سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های معدن و مشخص شدن نقاط کلیدی این صنعت حوزه های زیر جهت پذیرش ایده های نوآورانه شما و سرمایه گذاری مشترک اعلام می گردد. حوزه اکتشاف معدن بهبود فرایندهای اکتشاف