سوابق شغلی

 • موسس و مدیر مدرسه بازاریابی تهران
 • موسس و مدیر گروه مشاوره خیام
 • موسس و عضو هیئت علمی مدرسه بازاریابی تبریز
 • مدیر سابق بازاریابی و تبلیغات گروه درسا (برندهای درسا- تاج درسا- درسا هوم و درسا کافه)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سوتک
 • موسس و مدیر عامل شرکت مدیران هم اندیش فراخیز
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی هلدینگ دایامد
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی برند مل اند موژ
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی کلینیک ژنتیک حنیفا
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی برند مسیح زاد
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی موسسه فرهنگی هنری طاووس
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی پیانو باربد
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی لوستر مهدی
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی رویداد مدوسامیت
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی ملک رادار
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی داریک پی
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی کلینیک زیبایی الهیه
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی فرانچایز سیب 360
 • مشاور ارشد علمی و اجرایی گروه چرم درسا
 • برگزار کننده و مدیر اجرایی کلود تک (اولین رویداد فناوری ابری ایران)
 • برگزار کننده رویداد کارآفرینی جهانی استارتاپ ویکند فشن
 • همکاری با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
 • همکاری با پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی