دوره های MBA معدنی

دوره‌های Master of Business Administration که به اختصار MBA نامیده می‌شوند، مخصوص کسانی طراحی شده است که در رشته‌های دیگر تحصیل کرده‌اند اما به جهت دانش مدیریتی خود به صورت اصولی و آکادمیک، علاقه‌مند فراگیری دروس مدیریتی هستند.

دوره‌های MBAمعدنی کافه‌معدن نیز با همین هدف به جهت ارتقا دانش تخصصی مدیران و راهبران معدنی طراحی شده است. تلاش تیم آموزشی معدن‌آکادمی بر این است که با همراهی اساتید خبره این رشته و تعریف سیلایس‌های جدید متناسب با نیاز جامعه معدنی، علی‌الخصوص معادن بومی ایران، خدمت نوینی در ارتقا سطح علمی جامعه معدنی ارائه نماید.

نمایش یک نتیجه