حراج!

دوره سه روزه بازاریابی و فروش

8,000,000 تومان

اصول بازاریابی مدرن
برندسازی
مشکلات اجرایی بازاریابی
تکنیکهای اجرایی بازاریابی و فروش(معرفی ابزارها)
وورکشاپ بازاریابی-پاسخ به سوالات
اصول مذاکره و فروش و آداب تجاری
معدن و اهمیت شناخت محصولات معدنی در بازارهای داخلی و خارجی جهت رشد و توسعه پایدار شرکت‌های معدنی و صنعتی